Magic-packshot
MAGIC
2019-07-01
1d-horizon-subtalar
Horizon Subtalar System
2019-06-21

ARM SLEEVES

ARM-SLEEVES-img01
ARM-SLEEVES-img01
ARM-SLEEVES-img02

Arm Sleeves 臂套

如同醫用彈性襪般採用漸進式壓力,理想控制壓力達到醫療效果

  • 合靜脈與淋巴水腫疾病的治療
  • 增加血液循環
  • 預防術後水腫,
  • 適用於創傷手術,手部手術或乳房切除術,消退初期淋巴水腫及降低其發生率。
  • 對燒傷和大範圍疤痕也可進行此壓力治療

原料成分:

  • 70% 聚酰胺纖維
  • 30% 彈性纖維